M-commerce

Definice

Před definicí pojmu m-commerce (m-obchodování) si nejprve přibližme pojem e-commerce (e-obchodování).

Definice e-commerce

Podpora provádění obchodní transakce (nebo její části) prostředky IS/ICT (typicky i Internetem) a příslušnými aplikačními programy (ASW).

Definice podle ČSSI

Definice m-commerce

Protože mobilní telefon je v podstatě malým elektronickým počítačem, je zřejmé, že obsah pojmu m-commerce bude podmnožinou obsahu výrazu e-commerce.

Webové stránky ČSSI zatím žádný pojem obsahující slovo "mobil" neobsahují, použijeme proto pro definici odkazy nalezené vyhledávačem Google.

M-obchodování nebo mobilní obchodování je forma e-obchodování, která se zabývá výběrem poplatků, které společnost vybírá za licence, reklamu, nebo prodej předplatného k obsahu či službám nabízeným na mobilních zařízeních.

Definice podle Canadian Heritage Information Network

M-obchodování nebo mobilní obchodování je e-obchodování prováděné mobilními zařízeními.

Definice podle Wikipedia, the free encyclopedia

M-obchodování si tedy můžeme definovat jako služby a aplikace, které jsou dostupné pro mobilní zařízení. Do těchto služeb bychom však neměli zahrnout hlasovou komunikaci.

Předpoklady m-commerce

Možnosti širokého rozšíření m-commerce mohou být dány následujícími předpoklady:

Masivní rozšíření mobilních telefonů

V České republice má mobilní telefon prakticky každý, nasycenost trhu se může pohybovat za 90 %. To je mnohem více než je například uživatelů počítačů. Toto masivní rozšíření však přináší i velké rozdíly mezi uživateli mobilních telefonů - jejich vlastníky může být prakticky každý - od babičky, která nemá žádné velké znalosti, až po technomila, který využívá mobilní telefon naplno.

Velkou část trhu tvoří mladí uživatelé

Mobilní loga, vyzváněcí melodie, JAVA hry - to vše je určeno především pro mladé a "hravé" uživatele. Ti přistupují k novým technologiím velmi rychle, automaticky si je přisvojují a používají - a to nejen z důvodu, že je může používání těchto technologií bavit, ale i proto, že pokud by je nepoužívali, nemuseli by až tak dobře zapadnout mezi své vrstevníky.

Snadná přenositelnost mobilních telefonů

Mobilní telefony jsou vysoce přenosné. Váží pouze okolo 100 gramů. Na rozdíl od notebooků, které váží okolo dvou kilogramů a které s sebou všude nenosíme, toto u mobilních telefonů neplatí. Nosíme je s sebou vždy a jsme s nimi kdykoliv dostupní.

Zvyšování výpočetního výkonu mobilních telefonů

Nové generace mobilních telefonů nabízí relativně vysoký výkon, který postačuje pro provozování jednoduchých JAVA aplikací, hraní JAVA her, prohlížení internetových stránek, odesílání pošty. Mobilní telefony disponují většími barevnými displeji než staré typy. Všechny nové typy jsou vybaveny fotoaparátem.

Dostupnost paušálních tarifů s neomezeným přenosem dat

Mobilní aplikace vyžaduje většinou komunikaci s okolím, proto pro větší používání mobilních aplikací bylo nutné, aby se ceny za datové přenosy snížily na minimum, případně aby byly dostupné paušální programy s neomezeným přenosem dat.

V současné době každý z mobilních operátorů nabízí levný paušální program s neomezeným přenosem dat. Rozšíření mobilních aplikací tedy prakticky nic nebrání.

Nevýhody m-commerce

M-commerce jako taková však může mít i nevýhody, mezi které bychom například mohli zařadit:

Náročnost mobilních telefonů na obsluhu

Z velikosti - či spíše "malinkosti" mobilních telefonů vyplývá i jedna z jejich hlavní nevýhod - pro lidi s velkými prsty se malá tlačítka obtížně tisknou, může docházet k přehmatům. Na malý displej se hůře dívá lidem se špatným zrakem. Pokud telefon není od výrobce nebo od operátora přednastaven pro okamžité odesílání MMS zpráv nebo navázání GPRS spojení, pak konfigurace nemusí být pro laika až tak jednoduchá.

Menší osobní soukromí

Dnes to nemusí ještě být až tak zřejmé, ale v budoucnosti bude nutné řešit otázky, které se budou týkat soukromí uživatelů mobilních telefonů. Každý mobilní telefon může být dnes poměrně přesně lokalizován a může tak být určena poloha jeho majitele, případně může být sledována trasa, po které se uživatel například v průběhu pracovní doby pohyboval.

Pokud by v budoucnosti nebylo regulováno zasílání SMS, MMS nebo jiných zpráv pomocí různých technologií, můžeme se dočkat situace, že když se za několik let budeme večer procházet po Václavském náměstí, přijde nám do mobilního telefonu několik zpráv z místních restaurací nebo kasín, které nás budou vyzývat k návštěvě. Mohla by tak velmi snadno vzniknout obdoba e-mailového spamu - tentokrát však v mobilní podobě.