Mikroplatební systémy

Před několika lety se na českém Internetu objevily mikroplatební systémy, aby z něj po čase až na výjimky opět zmizely. Provozovatelé internetových serverů chtěli zpoplatňovat obsah a k tomu potřebovali nástroje, které by umožňovaly převádět na účet provozovatelů serverů relativně malé částky - i v řádech haléřů. Objevily se systémy, které tyto mikroplatby nabízely - ze známých jmenujme například I like Q, Monetka nebo Direct Pay.

Například v systému I like Q si šlo zakoupit si za reálné peníze "Qéčka" a těmi poté platit na serverech, které tuto virtuální měnu přijímaly. Byl stanoven kurz 1 Kč = 100 Q.

V roce 2003 vstoupila v platnost novela zákona o platebním styku (č. 124/2002 Sb.), která definovala elektronické platební systémy. Ty mohly provozovat pouze subjekty s bankovní licencí. Jako jediná ze tří zmíněných produktů dostala výjimku Monetka, ostatní subjekty svou činnost ukončily. I té se však dotkly omezení zákona - maximální výše platby je 4500 Kč, více omezující je však povinnost, aby obchody, v kterých lze platit s pomocí Monetky, s ní byly v majetkovém vztahu. Toto omezení je natolik významné, že s Monetkou lze nyní platit pouze v několika málo obchodech.

Snaha používat na Internetu mikroplatby se tedy přenesla do oblasti SMS. V následujícím textu si přiblížíme dva systémy, které se nazývají mikroplatebními.

SMSpay.cz

SMSpay nabízí možnost jednoduchým způsobem platit na Internetu za libovolné zboží a služby pomocí mobilního telefonu.

Po zaregistrování získáme účet, na který složíme finanční "zálohu" převodem z klasického bankovního účtu. Poté tuto zálohu můžene využívat k placení na Internetu. Zatím lze platit pouze na 5 webech, které všechny navíc patří provozovateli služby SMSpay - SW Consultingu. Všechny weby obsahují mobilní tematiku - objednávat si tedy lze vyzváněcí tóny, loga, JAVA hry. Registrovaných uživatelů jsou tisíce.

Implementace systému SMSPay do webu e-shopu je bezplatná, odvádí se určitá část z plateb (při platbě do 100 Kč 1 - 4 Kč, při platbě nad 100 Kč 0,5 - 2 % z částky).

Jak z uvedeného textu vyplývá, nápadně se tento systém podobá mikroplatebním systémům, který byly v minulosti kvůli výše zmíněnému zákonu uzavřeny. SW Consulting si nechal vypracovat právnický posudek, který však tvrdí, že nepoužívá elektronické peněžní prostředky a je tedy v souladu se zákonem.

Postup platby

SMSden.com

Za mikroplatební systém se označuje i server SMSden.com. Ten zpoplatňuje pouze internetový obsah - download soborů a přístup do různých částí serveru.

Pokud na serveru, který je zapojen do tohoto systému, klikneme na odkaz, který odkazuje na soubor ke stažení, je otevřena stránka, na které je uvedeno číslo Premium Rate SMS, na které je nutné zaslat vygenerovaný kód. Po odeslání SMS je teprve zákazníkovi zpřístupněn obsah. Protože systém používá právě Premium Rate SMS, nemusí mít zákazník vytvořen u provozovatele serveru žádný účet, veškeré finanční prostředky mu jsou strhávány z kreditu, resp. připisovány k měsíčnímu vyúčtování.