Premium Rate SMS

Premium Rate SMS představují jednoduchý způsob, jak platit za produkty a služby nabízené na Internetu, případně WAPu.

Typickým příkladem, kdy se používají Premium Rate SMS, jsou různé SMS ankety, hlasování, objednávání JAVA her, aplikací, vyzváněcích melodií, atd.

Premium Rate SMS je systém SMS zpráv zpoplatněných speciálním tarifem. Každé Premium SMS číslo má strukturu 90ABCxy, kde

Služba je zajímavá tím, že samotní operátoři poskytují pro Premium Rate SMS pouze svou infrastrukturu, ale neprovozují žádné služby. Zde je tedy prostor pro třetí firmy (převážně mobilní marketingové agentury), které uzavřou s vybraným operátorem smlouvu, ten jim přidělí vybraná čísla a oni na nich mohou začít provozovat své služby.

Protože operátoři si trh s Premium Rate SMS pevně drží, pohybuje se jejich podíl na zaplacených službách okolo 50 % z ceny Premium Rate SMS.

Pokud si tak například firma, která chce pořádat na svých stránkách SMS hlasování, objedná tuto službu od mobilní agentury a cena Premium Rate SMS zprávy bude 6 Kč, vezme si z této částky mobilní operátor cca 50 %, mobilní agentura 20 - 30 % a zbytek teprve připadne pořadateli služby.

Další zajímavou skutečností je fakt, že po dlouhou dobu byly přes Premium Rate SMS dostupné pouze služby, které souvisely s mobilním telefonem - šlo si tak například koupit Java hru, ale již nešlo zaplatit si s ní přístup do specifické části webu. Teprve před nedávnem se objevily výjimky.

Způsoby zpoplatnění zpráv

Premium Rate SMS jsou rozděleny do třech kategorií, popsaných níže.

Premium Rate SMS Mobile Originated (MO)

Umožňuje platbu za mobilní služby prostřednictvím odeslané SMS. Zpoplatněna je odchozí SMS zpráva. Jako příklad můžeme uvést hlasování v SMS anketách, objednání si informačního servisu, atd.

Premium Rate SMS Mobile Terminated (MT)

Zpoplatněna není odchozí SMS zpráva, ale teprve odpověď na ni (příchozí zpráva). Tento typ zpráv se například používá pro zpoplatnění obsahu, kdy je nutný předchozí souhlas pro přijetí.

M-payment

M-payment, neboli mikroplatba (m-platba), je speciální typ Premium Rate SMS zprávy, kterou je možné platit i za nemobilní obsah - například za přístup do neveřejné části webu.