T-Mobile m-platba

Podle internetových stránek společnosti T-Mobile je "T-mobile m-platba" produktem, který umožní nakupovat široké spektrum zboží a služby na Internetu a WAPu. K jeho přednostem patří především snadnost použití, kdy postačí být zaregistrován na portále t-zones. Rezervace a platba probíhají v reálném čase souběžně, uživatel si nemusí nic pamatovat ani nic zapisovat. Každou objednávku potvrzuje SMS zpráva. Uživatelé si mohou nastavit limit (maximální výše jedné platby je 700 Kč).

Podmínky použití služby

Průběh platby

  1. Při výběru způsobu platby zvolí nakupující v e-obchodě T-mobile m-platba
  2. Obchodník zkontroluje, jestli zboží je dostupné a zablokuje jej.
  3. Obchodník odesílá požadavek na transakci na platební bránu T-mobile.
  4. Brána zkontroluje identitu obchodníka a zašle obchodníkovi zpět unikátní identifikátor transakce.
  5. Obchodník přesměruje zákazníka na stránky T-zones s tímto získaným identifikátorem.
  6. Zákazník se přihlásí do t-zones (přenos dat zabezpečen https), potvrdí platbu. T-zones jej přesměrují zpět na stránky obchodníka.
  7. Transakce se zaúčtuje v systémech operátora T-Mobile.
  8. Obchodník odešle SOAP dotaz do systému T-Mobile - ověří, zda byla platba zaúčtována.
  9. Pokud platba proběhla, je zaslána potvrzující zpráva nakupujícímu.
  10. Na konci časového období je provedeno finanční vyrovnání