Dárcovská SMS (DMS)

Dárcovská SMS je jednoduchý a průhledný způsob, jak přispět na dobročinnou akci prostřednictvím zaslání SMS zprávy.

Již v minulosti bylo v České republice možné přispět zasláním SMS na speciální číslo (které bylo pro každého operátora odlišné - například T-Mobile 4616) určitou částkou například na odstranění následků povodní v roce 2002. Nevýhodou však právě bylo, že pro každého operátora bylo toto číslo odlišné a proto pokud chtěla dobročinná organizace provádět mediální kampaň na podporu svého projektu, musela dávat pro všechny tři naše mobilní operátory odlišný návod. Také částka, které od jednotlivých operátorů z každé SMS na dobročinné účely putovala, byla jiná.

Projekt dárcovské SMS byl spuštěn 1. dubna 2004 právě za účelem odstranění těchto nevýhod. Zavedl zasílání DMS na jednotné číslo 87777 a také jednotnou cenu, která v současnosti činí 30 Kč (35,70 Kč včetně DPH). Tvar zprávy má také jednotný tvar "DMS HESLO". Pokud chce uživatel darovat výše uvedený obnos na dobročinné účely, zašle SMS např. ve tvaru "DMS ASIE" na číslo 87777. Tato odchozí SMS je zdarma. Zpoplatněna je teprve příchozí SMS. Pokud se uživatel splete a zadá neexistující heslo, je mu zaslána upozorňující zpráva - ta však také není zpoplatněna. Z takto získaných prostředků obdrží dobročinná organizace nejméně 90 %, zbytek připadne provozovateli služby a operátorům. Státu je v současnosti odváděno DPH ve výši 19 %, diskutuje se však o tom, že by stát tyto peníze formou dotací opět předal na potřebná místa.

DMS se poprvé více zviditelnila právě v souvislostmi s událostmi v Asii na konci roku 2004. Média tehdy přinášela aktuální zpravodajství z postižených oblastí a připojila také informace o tom, jak přispět. Tato metoda byla natolik jednoduchá, že ji lidé široce využívali - ostatně na "Asii" přispěl asi milion lidí zasláním přibližně 47 milionů Kč.

Projekt DMS provozuje Fórum dárců, přímo na stránkách věnovaných Dárcovské SMS se lze seznámit s finančními výsledky jednotlivých projektů. Projekt DMS disponuje otevřeným účtem u E-banky, kde lze sledovat veškeré finanční toky.

V Česku panuje mylný názor, že DMS je unikátní projekt "Made in ČR", není tomu však tak. Dárcovská SMS je v podstatě jen Premium Rate SMS, z které má pořadatel služby větší finanční obnos. I v zahraničí již dříve existovaly podobné služby - například ve Španělsku a v dalších zemích.